Продукти

Фланец за отливка

 • до 130 кг 

Връзка отливка + ламарина 

 • Плътно заварени
 • Интегрално измерване на хелий 

Апарати за леене + ламарина

 • Тестван с хелийФланец за отливка

 • до 40 кгЗаварена конструкция

 • до 30 кгИзлят електрод

 • Rotir заварени 
 • напълно обработен 
 • до 10 кг 


Излята част с профил 

 • плътно заварени 

Корпус за леене на студено

 • плътно проверена
 • до 25 кг 

Покритие за леене на хлад

 • плътно проверенаИнтересувате ли се от нашите продукти?

 Моля, свържете се с нас!